Activiteiten algemeen

De DETAILHANDELSSTRUCTUURVISIE Edam-Volendam tot 2020 heeft de gemeente m.n op verzoek van en in samenwerking met Ondernemend Volendam, alsmede overige belangenverenigingen laten opzetten om de plus- en minpunten rond het wonen, werken, winkelen, recreëren in Edam-Volendam in kaart te brengen en een toekomstvisie te ontwikkelen aan de hand van de resultaten uit deze interessante rapportage. Opwaardering van het havenfront en het hart van de oude kom staan hier centraal. Inmiddels is er een Economische Visie in vervolg hierop ontwikkeld, waarin de belangen van het bedrijfsleven, culturele, sport- en maatschappelijke instellingen zijn bijeen gebracht en gezamenlijk besproken binnen een Platform. Aan de hand van de bevindingen hierin wordt het toekomstbeleid van de gemeente opgesteld/aangepast.

Nieuwe bestemmingsplannen kan de gemeente voortaan toetsen aan de bevindingen uit deze visies, die regelmatig worden geactualiseerd. De complete detailhandelsstructuurvisie en aanvullende visies zijn te vinden op de website van de gemeente Edam-Volendam: www.edam-volendam.nl

Ondernemend Volendam is actief betrokken bij de inspraakprocedures. Via regelmatige bijeenkomsten onderhoudt de gemeente direct contact met ons bestuur en de ondernemers in vervolg op deze visies.

De 12-Zondagenregeling is uit de winkeltijdenwet geschrapt. Er geldt nu in de hele gemeente Edam-Volendam een uniforme winkeltijdenwet die wekelijkse koopzondagen toestaat in alle winkelgebieden, naar eigen inzicht door de winkeliers zelf te bepalen.

Ondernemend Volendam heeft een partnerschap afgesloten met MKB Nederland. Leden, die zelf geen lid zijn van MKB Nederland, kunnen contact opnemen met ons bestuur ingeval er advisering door MKB Nederland is gewenst.

Organisatie van de ijzersterke jaarlijkse St. Nicolaas-actie die alom bekendheid geniet. Ondernemend Volendam is mede sponsor van het vuurwerk voor de spectaculaire intocht, die publiek trekt vanuit de hele regio. Voor leden is deelname niet verplicht.

Onderhouden van contacten met het gemeentebestuur, MKB Nederland, Kamer van Koophandel en plaatselijke belangenorganisaties als VVV, Horeca, IBEV Bedrijvengroep en Ondernemersvereniging Edam via regelmatige bijeenkomsten.

Ondersteuning van aangesloten detailhandel/ horecabedrijven in Edam en Volendam via de verkoop van onze bekende Bottertjes- cadeaubonnen. De Bottertjes kunnen alleen worden besteed bij de leden van Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam Via de link ‘Over ons’ is meer informatie over de Bottertjes te vinden.