Het bestuur

Voorzitter: Dhr. E. Schokker namens alle winkelgebieden in Volendam

Secretaris: Dhr. A. Molenaar, slijterij de Stient, namens winkelcentrum de Stient

Penningmeester: Dhr J. Laagland

Bestuursleden

Dhr. S. Mooijer namens de V. Baarstraat.

Dhr. H. Veerman namens de v. Baarstraat.

Mevr A. Scheltema-Klaassen Bos van Bodyfit namens de Oude Kom.

Dhr. C. Sombroek namens de Oude Kom.

Dhr. G. Sanders namens winkelcentrum de Stient

Dhr A. Molenaar , Slijterij De Stient, namens winkelcentrum De Stient

Secretariaat/Administratie: Mevr J. Smit-Veerman, Gouden Slot 6 1132 RS  Volendam

Activiteiten algemeen

De DETAILHANDELSSTRUCTUURVISIE Edam-Volendam tot 2020 heeft de gemeente m.n op verzoek van en in samenwerking met Ondernemend Volendam, alsmede overige belangenverenigingen laten opzetten om de plus- en minpunten rond het wonen, werken, winkelen, recreëren in Edam-Volendam in kaart te brengen en een toekomstvisie te ontwikkelen aan de hand van de resultaten uit deze interessante rapportage. Opwaardering van het havenfront en het hart van de oude kom staan hier centraal. Inmiddels is er een Economische Visie in vervolg hierop ontwikkeld. de belangen van het bedrijfsleven, culturele, sport- en maatschappelijke instellingen zijn bijeen gebracht en gezamenlijk besproken binnen een Platform. Aan de hand van de bevindingen wordt het toekomstbeleid van de gemeente opgesteld/aangepast.

Nieuwe bestemmingsplannen kan de gemeente voortaan toetsen aan de bevindingen uit deze visies, die regelmatig worden geactualiseerd. De complete detailhandelsstructuurvisie en aanvullende visies zijn te vinden op de website van de gemeente Edam-Volendam: www.edam-volendam.nl.

Ondernemend Volendam is actief betrokken bij de inspraakprocedures. Via regelmatige bijeenkomsten onderhoudt de gemeente direct contact met ons bestuur en de ondernemers in vervolg op deze visies.

De 12-Zondagenregeling is uit de winkeltijdenwet geschrapt. Er geldt nu in de hele gemeente Edam-Volendam een uniforme winkeltijdenwet die wekelijkse koopzondagen toestaat in alle winkelgebieden, naar eigen inzicht door de winkeliers zelf te bepalen.

Ondernemend Volendam heeft een partnerschap afgesloten met MKB Nederland. Leden, die zelf geen lid zijn van MKB Nederland, kunnen contact opnemen met ons bestuur ingeval er advisering door MKB Nederland is gewenst.

Organisatie van de ijzersterke jaarlijkse St. Nicolaas-actie die alom bekendheid geniet. Ondernemend Volendam is mede sponsor van het vuurwerk voor de spectaculaire intocht, die publiek trekt vanuit de hele regio. Voor leden is deelname niet verplicht.

Onze doelstellingen

Streven naar bevordering/in standhouding van een gezond ondernemersklimaat in Edam-Volendam en behoud van het economisch evenwicht tussen de winkelgebieden onderling. In Volendam werkt bijna de helft van de beroepsbevolking in de eigen gemeente.

Streven naar integratie tot één sterke ondernemersvereniging in onze gemeente, inclusief Edam, Volendam en De Zeevang met één gezamenlijke cadeaubon ’t Bottertje, alleen te besteden bij alle aangesloten detailhandelsvestigingen. 

Dit geld blijft circuleren binnen de gemeente Edam- Volendam. 

Ondernemersvereniging Edam heeft zich in juli 2015 aangesloten bi Ondernemend Volendam om een nauwere samenwerking mogelijk te maken, ter ondersteuning/versterking van de gevestigde detailhandel in Edam en Volendam.

Naar verwachting zal Vereniging De Zeevang Ondernemers zich in 2016 aansluiten bij Ondernemend Volendam. Dan kunnen de Bottertje-cadeaubonnen ook daar worden gekocht en besteed bij de winkels die lid zijn van De Zeevang Ondernemers.

Werken aan de behoud van de 2e plaats (na Purmerend ) op de ranglijst van aantrekkelijke winkelgebieden in Waterland en bevordering van het consumentenbezoek  zowel binnen Edam-Volendam als vanuit de regio, waartoe diversiteit, een breed aanbod van hoge kwaliteit, klantvriendelijkheid, goede en betrouwbare service, gerichte promotie en PR, gratis parkeren, een belangrijke bijdrage vormen.